Home  >  Biofeedback metingen

©, Disclamer & Privacy

-- Meer over biofeedback metingen --

Energiemeting

Het meten van je energielichaam of auralichamen

Bij deze meting maken we gebruik van een digitale Kirlian camera. Hierbij worden bij een persoon twee foto’s van iedere vingertop gemaakt: een met en een zonder een filter. Daarna worden deze foto’s op de computer verder uitgewerkt, zie figuur 1. Zonder filter meet je het mentaal-emotionele auralichaam (2e en 3e auralaag) en met filter meet je het fysiek-energetische auralichaam (1ste auralaag).

Figuur 1: GDV energy field
Figuur 1: Links een vinger foto, midden het mentaal-emotionele aura en rechts het fysiek-energetische aura.

Het energielichaam is een afspiegeling van het fysiologisch en mentaal-emotioneel functioneren van de mens. Het geeft een goede indruk van de huidige gezondheid. Bovendien is het de “voorloper” van de fysieke gezondheid. Ofwel het geeft de richting aan waarin de fysieke toestand zich ontwikkelt bij ongewijzigde omstandigheden. Ziekte is namelijk een proces dat begint in het energielichaam en bij ongewijzigde omstandigheden, vroeger of later kan leiden tot (steeds diepere) fysieke klachten.

De diepere fysieke klachten zijn het moeilijkste te behandelen. Daar is al een soort stabilisering in opgetreden. Voor de behandeling van die klachten zijn vaak medicijnen of artsenhulp nodig. Aan de fysiek-energetische en mentaal-emotionele zwakke plekken kun je vaak op een simpele manier veel doen. Dit kan op geleide van ons advies, maar soms kunnen mensen daar ook zelf heel gemakkelijk een oplossing voor vinden.

Wat kun je ermee

    Het meten van het energielichaam mbv de Kirlian methode is bij uitstek geschikt voor:
  • Het vroegtijdig signaleren van zwakke plekken
  • Het objectiever aanschouwelijk maken van subjectieve gegevens (bv van gevoel)
  • Het inzicht geven in eigen emotionele en mentale processen en om snel te leren hoe daar meer grip op te krijgen
  • Het direct en snel signaleren van de effecten van een nieuwe therapie, veranderingen in leefpatroon, etc.

Enkele voorbeelden

Effect van een stressvolle werk dag

 
Begin van de dag
 
Einde van de dag
Figuur: aura

Linker paar, met links het mentaal-emotionele aura en rechts het fysiek-energetische aura.
Rechter paar, met links het mentaal-emotionele aura en rechts het fysiek-energetische aura.
 

Effect van ademhalingsoefeningen

 
Voor oefening
 
Na oefening
Fysiek-
energetisch
Figuur: aura

Links het mentaal-emotionele aura ervoor,
midden het mentaal-emotionele aura erna en
rechts het fysiek-energetische aura welke niet verandert.
 

Topsporter die moeite heeft met presteren vanwege heimwee

Figuur: aura
Fysiek-energetisch aura.
R-L verschil, hier wordt de gevoelskant ontkend.
 

Kaakontsteking duidelijk zichtbaar op de aura foto

Figuur: aura
Fysiek-energetisch aura.
Uitstulpingen bij de kaak aan beide kanten.