Home  >  Zelfherstellend vermogen

©, Disclamer & Privacy

-- Gezondheid & zelfherstellend vermogen --

Wat is gezondheid

Bij gezondheid gaat het niet om het wel of niet ziek zijn. Gezondheid is een schaal. ‘‘Ziekte’’ en ‘‘eerste klachten’’ zijn de lagere niveaus op de schaal. De hogere zijn ‘‘normale gezondheid’’ en ‘‘supergezondheid’’. Zie ook de hieronder staande figuur.

Gedurende zijn leven zakt een mens van hogere gezondheidsniveaus naar lagere. Dit gebeurt met horten en stoten, pieken en dalen, meer of minder snel. In de Westerse wereld zit zelfs meer dan 95% van de mensen in de lagere niveaus van gezondheid. De meeste mensen zitten in het gebied ‘‘eerste klachten’’. Ofwel in het gebied waar chronische ziekten en klachten zich aan het ontwikkelen zijn. Deze geven meer of minder vage klachten. Vaak zijn ze nog niet goed te meten.

In principe is het ook mogelijk om van lagere niveaus op de schaal van gezondheid naar hogere te gaan. Veel ziekteprocessen (w.o. veel chronische ziekten en klachten) zijn namelijk volledig omkeerbaar. Voorwaarde is wel dat het lichaam genoeg tijd heeft. Grotere fysieke beschadigingen kunnen niet altijd worden hersteld.

Gezondheidsschaal