Home  >  Zelfherstellend vermogen

©, Disclamer & Privacy

-- Gezondheid & zelfherstellend vermogen --

Waarom werkt het

Gezondheid bestaat uit 4 lagen

Bij gezondheid denkt men vaak alleen aan de fysieke gezondheid, i.p.v. aan de fysieke, emotionele, mentale en spirituele gezondheid. We kunnen dit voorstellen als 4 lagen (zie ook figuur).

Gezondheidslagen

Elke laag heeft een wisselwerking met de andere. Op ieder van de 4 lagen kunnen klachten en uiteindelijk ook ziekten ontstaan. Deze werken door op de anderen. De fysieke gezondheid is de meest zichtbare laag en het fundament voor de emotionele, mentale en spirituele gezondheid.

Het lichaam kan van nature zichzelf genezen

Van nature weet het lichaam hoe het zichzelf kan herstellen / genezen van fysieke, emotionele, mentale en spirituele ziekten. Het gaat dan om het zelfherstellend vermogen van de mens. Dit is van nature bij iedereen aanwezig. Het fysieke herstelvermogen speelt hierbij een leidende rol, zelfs bij emotionele, mentale en spirituele ziekten.

Om effectief te zijn moet het zelfherstellend vermogen voldoende ontwikkeld zijn. Als je het zelfherstellend vermogen / gezondheid wilt verhogen (bijv. i.v.m. klachten) is het belangrijk om naar alle vier gezondheidslagen te kijken. Dit is vanwege de wisselwerking tussen de lagen.

De oorzaken van een tekort aan zelfgenezend vermogen zijn niet goed onderzocht en worden vaak niet goed begrepen. Wel is bekend dat het o.a. ongunstig wordt beïnvloed door bijvoorbeeld lichamelijke, emotionele en mentale stress, negatieve gedachten, emoties en gevoelens, dreigend gevaar, slechte voeding, gebrek aan een doel in het leven, gebrek aan coherentie met de omgeving, etc.

Door het verbeteren van het herstelvermogen kunnen ook veel chronische ziekten worden genezen of sterk worden teruggedrongen.

Het resultaat van het verbeteren van je interne herstelvermogen is een natuurlijke verbetering van je gezondheid.

Herstelfasen en zelfherstellend vermogen

  De mate van herstel bij ziekte / klachten is afhankelijk van de mate waarin het zelfherstellend vermogen wordt verbeterd. Hoe groter het zelfherstellend vermogen wordt, des te verder het herstel kan plaatsvinden. De herstelfasen die kunnen worden onderscheiden zijn:
 • vertraging van de voortgang van de ziekte,
 • stoppen van de voortgang van de ziekte,
 • terugdringen van de ziekte,
 • genezing,
 • bereiken van de hogere niveaus van gezondheid.
  In de hogere niveaus van gezondheid heeft het lichaam o.a. een betere zuurstofvoorziening, een betere doorbloeding, een kalmer zenuwstelsel en een beter functionerend immuunsysteem. Hierdoor:
 • heb je minder slaap nodig,
 • heb je meer energie,
 • blijft je lichaam ontspannen,
 • heb je een beter herstelvermogen,
 • kun je meer fysieke beweging aan,
 • blijven emoties rustiger, positiever en verklaarbaarder,
 • blijft het denken rustiger, geconcentreerder en helderder.