Home  >  Zelfherstellend vermogen

©, Disclamer & Privacy

-- Gezondheid & zelfherstellend vermogen --

Hoe bereik je hogere niveaus van gezondheid:

Zet je zelfherstellend vermogen aan het werk

De hamvraag is nu hoe je je eigen gezondheidsniveau kunt verbeteren. Ofwel hoe ziekteprocessen kunnen worden omgekeerd. Gelukkig weet het lichaam hoe het zichzelf kan genezen, hoe het ziekteprocessen kan omkeren. We hebben het dan over het zelfherstellend vermogen van de mens. Dit is een paraplubegrip voor vele gerelateerde vermogens: wondgenezing, herstel van stress, immuunsysteem, enz.

    In principe is het zelfherstellend vermogen van nature bij een ieder aanwezig. Om effectief te zijn, moet het wel voldoende ontwikkeld zijn. Ik heb uit ervaring geleerd dat je alleen met water, voedsel, slaap, beweging en zonlicht niet uitkomt. Je hebt meer nodig. Er zijn grofweg twee manieren om het herstelvermogen te versterken en daarmee de gezondheid te verbeteren.
  • De eerste manier is het creëren van de juiste condities, opdat het zelfherstellend vermogen zich kan ontplooien. Dit kan bijvoorbeeld door te leren minder te ademen en door te leren diep te ontspannen. Deze methoden zorgen o.a. voor een betere zuurstof voorziening, een betere doorbloeding en een kalmer zenuwstelsel.
  • Een andere manier is om het herstelvermogen te trainen. Na een fysieke, emotionele, of mentale belasting wordt bij ontspanning het herstelvermogen automatisch geactiveerd. Door bewust belasting en ontspanning af te wisselen train je effectief het herstelvermogen.